Sadreddin Özçimi Ney

Aka Gündüz Kutbay ve Niyazi Sayın gibi neyde zirve isimler tarafından yetiştirilen ve son dönemin önde gelen neyzenlerinden kabul edilen Sadreddin Özçimi, 1955’te Konya’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın ilk mezunlarından olan Özçimi, 1977’de, öğrenciliği sırasında Dr. Nevzad Atlığ tarafından kurulan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na neyzen olarak katıldı. Konservatuvar’dan mezun olmasından sonra 1980 yılında Konya Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler’in talebiyle Konya Belediyesi bünyesinde bir Türk Müziği Korosu kurdu [...]

NEY BİR <VÂROLUŞ NAĞMESİDİR> Sazlarla semavî güçler arasında bağlantılar kurmak, sazları ilâhî varlıkların ve hadiselerin sembolü kabul ederek dinî ve felsefî konuları sazlar vasıtasıyla ifade edip açıklamak, eski çağlardan itibaren vârolan bir gelenektir. Bu geleneğin ilk örneklerine, eski Mezopotamya uygarlıklarında rastlanır. İlâhi varlıklarla bağlantı vasıtası olarak kullanıldığı bilinen ilk çalgı, Sümer dilinde balag veya balang olarak geçen ve küçük bir arpi andıran çengdir. Sümer mitolojisinin iki güçlü ismi, tanrıça İnanna [...]